Voorwaarden:

1. Hondenpension ''Bij Frank en Maud'' verplicht zich tot een zo goed mogelijke verzorging van de in het pension gegeven hond. Mede gelet op de eigen aard van levende have aanvaarden wij evenwel geen enkele aansprakelijkheid, noch voor directe, noch voor indirecte schade. De eigenaar, dan wel degene die de hond in pension heeft gegeven, is gehouden tot vrijwaring jegens Hondenpension ''Bij Frank en Maud''.

2. Hondenpension ''Bij Frank en Maud'' is gerechtigd, in geval van ziekte of een vermoeden van een ziekte van de in pension afgegeven hond haar dierenarts te consulteren. De kosten van deze dierenarts alsmede alle andere kosten welke redelijkerwijze in verband staan met een ziekte of een vermoeden van ziekte van de in pension afgegeven hond komen voor rekening van de eigenaar van de hond dan wel degene die de hond in pension heeft afgegeven.

3. De eigenaar dan wel degene die de hond in pension heeft afgegeven, is op de laatste dag van de pensionperiode betaling verschuldigd en is in geen geval tot schuldvergelijking gerechtigd.

4. Hondenpension ''Bij Frank en Maud'' is gerechtigd, indien de pensionkosten niet volledig zijn voldaan, afgifte van de in het pension afgegeven hond te weigeren,

5. De in pension afgegeven hond dient minimaal 2 weken voor eerste pensiondag te zijn ingeŽnt.

6. Uw hond dient op het moment van inbewaringgeving geheel vrij van ongedierte te zijn.

7. Hondenpension ''Bij Frank en Maud'' heeft het recht om de hond onder te brengen in een daarvoor bestemd dierenasiel, op kosten van de eigenaar indien: * de eigenaar, zonder nader bericht, de hond niet ophaalt binnen 2 weken na de overeengekomen pensionperiode; * een tussentijdse nota van Hondenpension ''Bij Frank en Maud'' gedurende 10 dagen door de eigenaar onbetaald blijft.